Metų pabaigos darbai

By: Baltasis Vaiduoklis

Metų pabaigoje visada atsiranda darbų, kuriuos, kažkodėl reikia nukulti kiek įmanoma greičiau. Skaičiuojant laiką ir žvelgiant į kalendorių, supranti, jog iki metų pabaigos liko apytikriai mėnuo. Ir tuomet pradedi galvoti, kurie darbai yra prioritetiniai, kurie gali palaukti, kurias skolas bus galima atiduoti iki Kalėdų, o ką teks apsimokėti ir vėliau. Padėti, kuri tik dalinai atrodo esanti be išeities. Tačiau visada pavyksta laiką sudėlioti taip, jog pavyktų išgyventi, o kartais net ir įkvėpti gryno, šiek tiek atmiešto degančio tabako lapo, oro. ...

Rokiruotės prie Baltijos (III): paskutinis ancien régime mūšis

By: Pseudohistorian

Tam, kad suprasti kas vyko Pabaltijyje 1919 metais, teks padaryti dar viena posūkį šalin nuo mūsų generolo ir pasižiūrėti kas ten darėsi iki jam atvykstant. [caption id="" align="alignright" width="376"] Užkariautojai apžiurinėją "lenkų karalystės perlą"[/caption] 1915 metais, atrėmę rusų prasiveržimą į Rytprusius, vokiečiai perėjo į puolimą, kuris baigėsi atsirėmus į Dauguvą. Vokiečiai užėmė Lietuvą, Lenkiją ir Kuršą, o rusai tebelaikė rytini Austrijos Galicijos kampą. Nepaisant abipusiu pastangų, tokia situacija ir liko iki pat 1918 m. 1917 m. valdžią užgrobė bolševikai ir pirmasis jų užsienio ...

Tovariščius Kong Fuzi

By: Pseudohistorian

Daugelis šalių, jei tik turi tam resursų, stengiasi sukūrti kultūrinį brand recognition. Taigi Prancūzija turi Alliance française, Vokietija- Goethe-Institut, Ispanija- Instituto Cervantes, Didžioji Britanija- British Council, Kinija turi Konfucijaus institutus. Viena iš šių įstaigų ne tokia kaip kitos. Hu Jintao minkštosios galios politika Konfucijaus institutai formaliai yra kalbos ir kultūros studijų centrai veikiantys kone visu pasaulio šalių universitetuose ir mokyklose. Šie centrai, pradėti kurti 2004 m. nevyriausybinės ne pelno siekiančios organizacijos Hanban, kurios tikslas- užtikrinti kinų kalbos mokymosi galimybės pasauliniu mastu. Nevyriausybinė organizacija šiuo atveju reiškia, kad Hanban vadovauja taryba, kurios narius deleguoja 12 Kinijos vyriausybės atšakų. Be švietimo, užsienio reikalų, finansų, kultūros ir užsienio prekybos ministerijų, ten atstovaujami dar Valstybinė Radio ir TV Administracija, Valstybinė Spaudos Administracija. Likusius narius siunčia skirtingos Valstybės Tarybos atšakos (Valstybės Taryba pas kinus, tai daugmaž kaip ir pas Ministrų Taryba, bet daug, daug daugiau biurokratijos). Šio nevyriausybinio Valstybės ...

VDU bendruomenė atkreipė dėmesį į spragą Susirinkimų įstatyme – ten esą laisvės per daug

By: Kreivarankis

Štai jau kiti jurodivai (arba ką jau čia, būkim atviri – VDU nusėdę įtakos agentai), klausia manęs ką aš manau apie plačiai nuskambėjusį ir tuoj bepasimiršiantį įvykį, kai iš VDU mokslo metų atidarymo šventinės eisenos buvo pašalinti savarankišką akciją surengti pabandę studentai. Nepykit už vėlavimą ir turėkit omeny, kad aš esu dirbantis žmogus, kuris ramų ir kūrybingą gyvenimą, tokį geidžiamą nūdienos studentų, gali sau užsitikrinti nebent savaitgaliais. Prisimenu kartais tuos gerus laikus, kai buvau VDU studentas. Būdavo kvasinam mes vodkę Vilijampolės bendrabuty su kitais pirmakursiais, o kartu su mumis ir tuometinis VDU Studentų Atstovybės viceprezidentas. Taigi pilam mes, o jis mus „tai mes čia su Augučiu tą, mes čia su Augučiu aną, Augutis sakė, kad reik prieš tai suderint, Augutis leido, Augutis uždraudė ir tt.“. Netgi gėda buvo klaust kas čia toks tas Augutis apie kurį tiek kalbos. Kažkaip netgi buvau ...

Vėl Palangoj po 20 metų

By: Kreivarankis

Nu gal ne visai prieš 20 metų, bet panašiai tiek praėjo laiko kai paskutinį kartą buvau Palangoje. Priešpaskutinė rugsėjo savaitė, taigi dieną jau nebe tiek daug muzikos, cukrinės vatos ir kitų pramogų. Žmonių, kurie vasarą užstotų miestą irgi nelabai daug. Palangos bažnyčia, pastatyta 1907 m. Kitoj gatvės pusėje, tiesiai priešais šią bažnyčią stovi memorialas sovietiniams kariams, žuvusiems "Didžiajame Tėvynės kare": Ant šio memorialo kažkoks jausmingas koloradas palikęs savo juostelę: Kokius 30 metrų į dešinę stovi paminklas generolui Jonui Žemaičiui atminti: Toliau prasideda legendomis apipinta J. Basanavičiaus gatvė, į kurią žvelgia pats Tautos Patriarchas: Turbūt nedaug žmonių prieš įžengdami į Basanavičiaus gatvę perskaito šiuos Patriarcho žodžius – "Tauta nesirūpinanti savo praeitimi, neturi ateities": O pati gatvė, tai visai patiko. Šiek tiek primena butaforines miestelių imitacijas, skirtas filmuoti spagečių vesternams: Basanavičiaus g. 21 yra įsikūręs Tremties ir rezistencijos muziejus, kuris buvo užrakintas, nors buvo šiokiadienis. Užtat dirbo ta įstaiga, kurios ...

Filmai. “Vatikano užrašai” – Antikristo keliai nežinomi.

By: Kreivarankis

Šį sekmadienį teko nueiti į “Vatikano užrašus” (The Vatican tapes). Net nežinau ar verta perspėti, kad ko gero spoilinsiu, bet šiaip ar taip, jeigu bežiūrint šį filmą atsitiks kažkas Jums netikėto, tai ko gero turite rimtų problemų su fantazija arba bent jau kinematografinio egzorcizmo pagrindais. Čia gal dar tuo pačiu reikėtų išreikšti nuoširdų pavydą tiems, kurie kažkaip patologiškai bijo sužinoti pabaigą, nes paskui bus neįdomu žiūrėt. Kada paskutinį kartą jums pasitaikė netikėta ir įdomi pabaiga? Nežinau ką padarė šio filmo marketingistai, bet mane kažkaip įtikino, kad filmas bus kažkoks ypatingas. Nors greičiausiai jie nieko nepadarė, o tik man netikėtai pasisekė porą kartų per trumpą laiką išgirsti šio filmo reklaminį pristatymą per radiją ar televiziją. Kas buvo tame pristatyme ypatingo? Nieko nebuvo ir tai man sukėlė papildomų minčių apie save patį – ko gero per mažai ir nepakankamai intensyviai dirbu, kad iš ...

M. Juškausko parodos

By: Pseudohistorian

Ši, 1015 m. vasara yra ypač darbinga Lietuvos praeities žvalgui ir policijos gerintojui Milvydui Juškauskui. Matyt, užkniso jį kabinėtis prie pareigunų ir lakstyti po teismus (kuriuose ne velnio vistiek nelaimėdavo) ir jis ėmėsi našesnės (?) veiklos- ėmė rengti parodas. Pirmas bandymas pernai Marijampolėje, Prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje, matomai buvo visai vykęs, tai šią vasarą praeities įrodymų tyrinėtojas šturmu ima sostinę. Kai dėl Marijampolės, tai iš ten nieko kito tikėtis ir nereikia. Mieste kuriame darbuojasi šauniausias savivaldybės vyriausiasis paminklotvarkininkas ir kuriame pastatytas paminkas Juozui Šeimui kitaip būti ir negali. [caption id="" align="aligncenter" width="258"] Taip, tai tikra[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="258"] Tebūna pagarsinti ir mecenatų vardai[/caption]                 Tačiau, kaip jam sekasi Vilniuje? Paroda Visai neblogai, tiesa pasakius. Pirmiausia ekspozicija buvo pademonstruota Seimo rūmuose, kadangi M. Juškauskas surado bendramintį tarp parlamentarų- Darbo partijos narį Gediminą Jakavonį. [caption id="" align="aligncenter" width="421"] Maecenatum caritas qui nos protegunt[/caption]                         Ir jau sekančią dieną po ekspozicijos Seime uždarymo ...

Legionai ir leičiai

By: Pseudohistorian

Žurnalas „Veidas“ yra vienas geresnių periodinių leidinių Lietuvoje, bet kartais ir čia pasitaiko durnu publikacijų. Ir antiek durnu, kad tik galvą belieka kasytis, galvojant kaip čia toks dalykas galėjo patekti į padoriu save laikanti žurnalą. Paskui prisimeni, kad šio žurnalo vyr. redaktoriui ir pačiam pasitaiko visokių liapsusų. Tai gal ir nenuostabu, kad nauja ir šokiruojanti lietuvių kilmės teorija buvo publikuota butent „Veide“. Straipsnio autoriumi įvardintas Gediminas Vaišvila, nors dėl pačios teorijos yra kilęs šioks toks autorinių teisių konfliktas. Dėl šito jie tegu aiškinasi tarpusavyje, panagrinėkim pati atradimą. G. Vaišvila pradeda privalomomis natomis: kokie blogi tie akedeminiai istorikai, bet nebijokit, štai aš- išgelbėtojas: ...Šiame straipsnyje dėstoma Lietuvos vardo kilmės hipotezė, atsiradusi tyrinėjant Lietuvos istoriografijoje mažai aptartus Romos imperijos (RI) dokumentus, istorijos faktus. Yra kelios lietuvių kilmės teorijos, iš kurių romėniškoji – seniausia, labiausiai išplėtota ir, kad ir kaip keista, „padėta į stalčių“. Ji mažiausiai tyrinėta ...

Demono galva

By: Apeironas

Filosofija ir demonizmas būtų visiškai nesuderinami dalykai, bet problema yra galva. Filosofai turi galvą, demonai – irgi, Michailo Vrubelio demono galva estetiška. Filosofų galvos retai kada būna estetiškos, jokios paralelės… Vienoje Mastrichto lauko kavinėje sutikęs racionalizmo tėvą Rene Descartesą visai nenustebau, ne, ne dėl jo fizionomijos, o dėl to, kad jis sėdėjo prie gretimo stalelio vienas, kaip ir aš, gėrė alų. Kita vertus, o kodėl jo negert, jeigu karšta, jeigu platanai jokio šešėlio nemeta, jeigu biurgeriai ir turistai erzina savo nešvankiai angliškomis kalbomis. Kalbėtų bent portugališkai, tai ne – angliškai. Descartesas atrodė ramus, toks jis ir buvo po penkto. Keikdavau save už tai, kad neprieinu, nepakalbinu, žmogaus, kurio atsakymą norėčiau išgirsti. Išgėręs antrą bokalą pasiryžau, sakau: – Laba diena, gerbiamasis Rene Descartesai, gal galėčiau prisėsti šalia, pakalbėtume? – Jis nebuvo sužavėtas, nors išliko galantiškas: – Malonėkite prisėsti. Iškart bandžiau eiti prie reikalo: – Noriu paklausti ar ...