VDU bendruomenė atkreipė dėmesį į spragą Susirinkimų įstatyme – ten esą laisvės per daug

Oleh: Kreivarankis
October 19, 2015

Štai jau kiti jurodivai (arba ką jau čia, būkim atviri – VDU nusėdę įtakos agentai), klausia manęs ką aš manau apie plačiai nuskambėjusį ir tuoj bepasimiršiantį įvykį, kai iš VDU mokslo metų atidarymo šventinės eisenos buvo pašalinti savarankišką akciją surengti pabandę studentai. Nepykit už vėlavimą ir turėkit omeny, kad aš esu dirbantis žmogus, kuris ramų ir kūrybingą gyvenimą, tokį geidžiamą nūdienos studentų, gali sau užsitikrinti nebent savaitgaliais.

Prisimenu kartais tuos gerus laikus, kai buvau VDU studentas. Būdavo kvasinam mes vodkę Vilijampolės bendrabuty su kitais pirmakursiais, o kartu su mumis ir tuometinis VDU Studentų Atstovybės viceprezidentas. Taigi pilam mes, o jis mus „tai mes čia su Augučiu tą, mes čia su Augučiu aną, Augutis sakė, kad reik prieš tai suderint, Augutis leido, Augutis uždraudė ir tt.“. Netgi gėda buvo klaust kas čia toks tas Augutis apie kurį tiek kalbos. Kažkaip netgi buvau pradėjęs galvoti, kad jis yra VDU SA prezidentas (kas gi daugiau gali kažką leist ar neleist VDU SA viceprezidentui?) vardu Eugenijus, už akių paniekinamai vadinamas Augučiu. Už akių, nes į akis bijo. Tik po to sužinojau, kad čia daug rimčiau nei embrioninių nomenklatūriukų sankaupa, dar kitaip žinoma kaip VDU SA. Čia, brol, Botanikos sodas, o Augutis jis ir yra Augutis. Ir apskritai, nuo to laiko studentų sąmoningumą aš vertinu skeptiškai.

Turbūt visi žino kas atsitiko, tačiau priminsiu. 2015 m. rugsėjo 1 d. vyko oficiali VDU mokslo metų atidarymo šventė, kurios metu pagal programą turėjo vykti šventinė eisena nuo Kauno savivaldybės pastato iki VDU Centrinių rūmų. Eisenos metu grupė studentų suorganizavo performansą, kuriuo išreiškė savo susirūpinimą Lietuvos aukštojo mokslo problemomis. Performansas atrodė daugmaž šitaip.


Neklauskit, kas čia įvyko, nelabai supratau.

Tolimesnius įvykius šios akcijos dalyviai atpasakoja šitaip: „Mūsų dalyvavimas šventėje buvo nutrauktas iš esmės jai dar net neprasidėjus. Lyg greitojo reagavimo būrys prisistatę policijos pareigūnai mus informavo, kad susirinkimas yra neteisėtas pagal Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymą (nes neinformuota Kauno m. savivaldybė) ir turi būti nutrauktas. Taip, Savivaldybė nebuvo informuota, nes mes neorganizavome atskiro susirinkimo. Mes, VDU bei kitų universitetų studentai ir alumni, šventėme Rugsėjo pirmąją kartu su jumis ir VDU bendruomene. Skirtumas tik toks, kad buvome geriau pasiruošę <…> Pareigūnams ši pozicija buvo paaiškinta. Nepaisant to, jie mus informavo, kad VDU rektorius kritinę mintį reiškiančių studentų nepripažįsta šventės dalimi. Tai tapo priežastimi surašyti pažeidimo protokolą, kviesti akcijos organizatorius liudyti tyrėjams ir, galiausiai – į spalio 26 d. numatytą teismo posėdį, kuris gali baigtis administraciniu teistumu ir bauda.“

vytauto-didziojo-universitete-vdu-ivyko-iskilminga-septynioliktojo-rektoriaus-profesoriaus-juozo-aug-55f2d1599bb74

Spauda rašo, kad vienas iš tų policijos pareigūnų „keistai nusišypsojęs“ pasakė, kad visą studentų pasiruošimo akciją sekęs Facebook. Galima, aišku, įsivaizduoti kaip išėjęs patruliuoti į Laisvės alėją, pareigūnas pasiima savo planšetę ir pradeda naršyti FB kurgi čia rengiami tie neteisėti susirinkimai. Tačiau tie, kas tuo tiki ir mano, kad VDU administracija čia nė prie ko, panašiai manys net ir tuo atveju kai vieną dieną pareigūnai įeis į patalpas, kur vyksta mokslinė konferencija ir išsives vieną iš pranešėjų už tai, kad jo pranešimo tezės yra „ne į konferencijos temą“ – tiesiog įėjo ir išsivedė, prie ko čia administracija? Kaip ten bebūtų, lengvatikiams visgi reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kaip rašoma, „Žinių radijo“ laidoje kalbėjęs Kauno apskrities policijos atstovas Kęstutis Kasciukevičius patvirtino, kad pareigūnai į įvykį visgi buvo iškviesti.

Kas iš pat pradžių krito į akis, tai nelabai adekvati, kaip suprantu vienos iš šio alternatyvaus renginio organizatorių, Daivos Repečkaitės reakcija. Iš pradžių ji parašė įvykį nušviečiantį straipsnį pavadinimu „Teistumas už akciją per rugsėjo 1-osios eitynes“, tada gavo socialiniuose tinkluose į ragus už panikos skleidimą ir galiausiai išsiaiškinusi, kad už administracinius teisės pažeidimus teistumas neatsiranda, pervadino šį savo tekstą į „Teismas už akciją per rugsėjo 1-osios dienos eitynes“. Nežinau kiek daugiau tas jos rašinys buvo koreguotas, nes jame rašoma – „na gerai, sutinku, kad vadinti tai teistumu yra ne visai tikslu – niekas pagal BK  studenčių teisti neketina.“ Fuck, tai nėra „ne visai tikslu“, tai yra visiškai netikslu, nes arba esi teistas, arba nesi, o „ne visai teistų“ gamtoje nebūna. Džiaugiuosi, kad bent teistumu šios akcijos dalyviai vienas kitą nustojo gąsdinti. Paaiškinsiu paprastai – ar esate bent kartą bausti už Kelių eismo taisyklių pažeidimus? Na, tai šiuo atveju pasekmės yra tos pačios. Viskas. Jokių džiuvėsių ir Vorkutos lagerių, o susipakuotas fufaikas galit vėl išpakuot, nudažyt raudonai, persiūti į vėliavas ir naudoti tolimesnėje kovoje už aukštojo mokslo kokybę.

Bet ne be pašalinių pagalbos padėjus išvaryti baimes pro duris, jos į Repačkaitės namo vidų vėl ėmė veržtis pro langus – „kyla rizika ilgam būti surandamai Google paieškoje su informacija apie iškeltą bylą, atsirasti policijos įskaitoje“, rašo jinai.

Skaitau ir verkiu – niekur spaudoje neminimos akciją organizavusių studenčių pavardės. Vienintelė pavardė su kuria ši akcija asocijuojasi iš šalies apie ją besidominčiam žmogui yra Daiva Repeckaitė, o taip yra dėl to, kad info apie šį įvykį yra tinklalapyje www.daivarepeckaite.com. Ai, nu dar yra viena studentė, vardu Tadas, kuriai buvo surašytas protokolas dėl to paties įvykio ir jinai apie tai postino savo profilyje FB. Šios studentės pavardės čia neminėsiu, nes atsižvelgiant į tai kokie jautrūs tie revoliucionieriai, tai maža kas… Apie kokią policijos įskaitą jinai kalba, manęs irgi neklauskite – aš jums nepaaiškinsiu.

Jau spėjau prirašyti paklodę, bet dar nepasakiau nieko. Ir nieko čia nepadarysi. Tačiau tam, kad pasakyti kažką, deja, vėl turiu grįžti prie Repečkaitės teksto. Cituoju, tas vietas, kur man įstrigo:

„Teisinis rebusas gali būti keblokas. Iš dalies suprantu nenorą sudaryti tokį precedentą. Tam tikra prasme akcija yra šventės sabotažas. Jos tikslai yra priešingi tam, kas tą dieną švenčiama. Sudarius tokį precendentą, galima pagalvoti, leidimas bet kokiam renginiui automatiškai taptų leidimui anti-renginiui <…> Jei Lietuvos Tautinio Jaunimo Sąjunga gauna leidimą nacionalistinėms eitynėms, kuriose nešiojami perbraukti euro simboliai ir šaukiame Europos Sąjungai priešiški šūkiai, tai Europos federalistės, išeitų, gali įsilieti į eitynes su ES vėliavomis ir skanduoti šūkius už ES „po“ tuo pačiu leidimu – ir atvirkščiai, kokiame nors stojimo į ES minėjime taptų automatiškai leistina skleisti tautininkių propagandą ir sabotuoti renginį. Tačiau yra esminis skirtumas. Viena, kai kažkuri organizacija išsirūpina leidimą, o kita, kai priešingų tikslų siekianti organizacija ima trukdyti renginiui. <…> Kol tai nėra smurtą ar kitus įstatymų pažeidimus kurstantis raiškos būdas, nesutampančios skirtingų grupių vizijos, kaip dalyvauti renginyje, yra organizacijos vidaus reikalas“ (italikas ir paryškinta mano – K.).

Šios mintys, susivedančios į paskutinį sakinį, neblogai iliustruoja tą mentalinį vakuumą, kuriame atsidūrė VDU bendruomenė. Atkreipkite dėmesį – taip mąsto ne VDU nomenklatūra, o VDU revoliucionieriai. Todėl ir jų ginčas su VDU administracija susikoncentravo ne ties tuo ar miesto centre vykstančiame viešame VDU renginyje gali dalyvauti ir savo nuomonę reikšti bet kas, o ties tuo ar renginyje dalyvaujantys studentai yra šio renginio dalis.

Gerai, nebevyniodamas aplinkkeliais paskambinsiu iš savo varpinės. Skambinsiu paprastai, ne tiek gražiai, kiek garsiai – iš kur VDU rektorius ir jam oponuojantys studentai ištraukė, kad vykstant viešai VDU eisenai paprastiems kauniečiams ir Kauno miesto svečiams, šio renginio metu išėjusiems į gatvę su plakatais „VDU – lūzerių kontora“, „Pabėgėlius iš Sirijos apgyvendinti Botanikos sodelyje“, „Mums VDU nereikalingas“ ir pan., turi būti surašomi administracinės teisės pažeidimo protokolai?

Aš suprantu kodėl VDU rektorius nori, kad jums būtų surašyti ATP protokolai, bet aš nesuprantu kodėl šitie aktyvistai, dar kitaip spaudoje vadinami studentų lyderiais, pritartų, kad protokolai būtų surašomi tiems, kurių nuomonė nesutampa tiek su rektoriaus, tiek su jų pačių. Man nelabai suprantama, kodėl paprastas miestietis, atėjęs į miesto centre VDU organizuojamą renginį ir pasakęs savo nuomonę ar atsinešęs plakatą su užrašu „VDU, kada pagaliau ištirsite globalinio atšilimo priežastis“, turi būti pripažintas renginio sabotuotoju. Tarkim, netgi VDU statuto 8 punktas nurodo, kad šio „universiteto autonomija yra derinama su atskaitomybe visuomenei ir steigėjui“, ir aš jau nebekalbu apie visas tas VDU atstovų blevyzgas apie tai koks atviras šis universitetas yra.

Susirinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis susirinkimo dalyvį apibrėžia kaip asmenį, be ginklo dalyvaujantį susirinkime, kuriame jis įgyvendina savo teisę viešai reikšti savo pažiūras ir nuomonę. Jokių kitokių papildomų reikalavimų įstatymas nenumato. Taigi tam, kad Kauno centre sudalyvauti viešame VDU renginyje visiškai nebūtina būti VDU dėstytoju ar studentu, nebūtina priklausyti VDU nomenklatūrai, turėti atitinkamas pažiūras ar simboliką. 9 straipsnio 2 dalis netgi numato, kad susirinkimo organizatoriai nutraukia susirinkimą, kai jis nebeatitinka pranešime apie organizuojamą susirinkimą nurodyto turinio. Tai reiškia, kad netgi pats įstatymo leidėjas yra numatęs situaciją ką daryti kai kitokių susirenka tiek daug, kad pats renginys nebetenka prasmės.

Aš nežinau kodėl už laisvę pasisakantys žmonės mano, kad yra kažkokie tai formalūs pagrindai, kuriais remiantis galima suvaržyti raiškos laisvę viešai organizuojamame renginyje. Taip mano ne tik D. Repečkaitė, bet ir tos kitos akcijoje dalyvavusios studentės, kurios pareiškė: „teisinis kritinės minties persekiojimas yra rimtas signalas pilietinei visuomenei, demokratijai ir vienai jos pamatinių vertybių – žodžio laisvei. Kviečiame kartu su mumis neleisti, kad trumparegiškas paklusnumas įstatymo raidei mus visus nublokštų į demokratijos pakraščius“.

Norėdamas sužinoti teisibe visų pirma kreipiausi į Rabinovičių (į ką daugiau). Dialogas gavosi daugmaž toks:

Untitled2

Tai koks tas formalus pagrindas ar toji „įstatymo raidė“?

O juk, kai pagalvoji, tai iki šio VDU vidinio konflikto mes gyvenome linksmai, nerūpestingai ir, kaip ko gero pasakytų tūlas VDU akademikas ar studentas-čegevarininkas, neatsakingai. Kas kaip norėdavo, tas taip į visokius renginius vaikščiojo. Aš jau nekalbu apie tokį visiems atsibodusį dalyką kaip per krepšinio rinktinės sutiktuves kalbančio politiko visuotinis nušvilpimas, kuris išties jau atsibodo tiek, kad galutinai išėjo iš mados. Vieni jau eina rečiau, kalba trumpiau, kiti tyliai pastovi ir pakenčia – visi supranta, kad kažkaip nepatogu, reikia juk kažkaip. Tai ir pabūna kelias minutes vieni pakantūs, kiti greiti ir visi supratingi.

Kituose masiniuose renginiuose irgi dažniausiai įvairovė ir tarpusavio supratimas, neskirstant kas iš kokios institucijos ir kokiam lygyje  Štai žmogus dalyvauja antivyriausybiniame mitinge, nukreiptame prie A. Kubiliaus vykdomą žmonių skurdinimo politiką (Ačiū Buržujui už puikią nuotrauką):

mitingasuzteisinguma2012-18 (1)

 

Štai žmonės dalyvauja eitynėse už lygias žmogaus teises „Baltic pride 2013“:

img_4460-web

O va žmonės dalyvauja Juliaus Pankos ir tautininkų š. m. rugsėjo 29 d. organizuotame mitinge prieš nelegalius imigrantus:

44

Žodžiu, kas kaip norėjo, taip tas ir dalyvaudavo, visuomenėje vyravo bardakas, būdavo smagu, visiems buvo pofik:

Ko gero paklausite, o tai kaip tada būdavo su tais protokolais? O kaip gi be jų. Aišku, protokolai irgi būdavo surašomi. Štai, pavyzdžiui, blogas saviraiškos laisvės realizavimo pavyzdys. Nebandykite to pakartoti viešo renginio metu, jeigu neturite Seimo nario teisinio imuniteto.

5BdJmbxK

Renginio sabotažu negali būti pripažįstamas stovėjimas su plakatu, kad ir matomoje, tačiau atokioje vietoje. Tačiau sabotažu gali būti pvz. rėkimas į garsiakalbį „okupantai lauk“, nes tai nėra nuomonės išsakymas, o paprasčiausias bandymas perrėkti ant bačkos kalbantį t.y trukdymas renginio organizatoriams išsakyti savo poziciją. Čia pateikiu, mano galva, gerą policijos darbo pavyzdį – žmogus sudrausminamas ir įspėjamas apie jam gresiantį protokolo surašymą ir jam leidžiama toliau dalyvauti mitinge nekliudant organizatoriams jo vesti (tik nesupratau kodėl „Vidurinį pirštą“ išvedė – gal bandė veržtis artyn?).

Mano galva, blogas policijos darbo pavyzdys – antimitingo dalyviai tiesiog užlipa organizatoriams ant galvų ir neleidžia jiems pasisakyti. Akivaizdus renginio sabotavimas, darantis jį neįmanomu. Policija pasyviai stebi, niekas neįspėjamas, jau nekalbant apie protokolų surašymą. Kita vertus, primygtinai nepatarčiau taip elgtis jeigu šiuo atveju vietoj V. Šustausko kalbėtų VDU rektorius, Aušrija Marija Povilionienė, Kauno meras ar pan. Gaila, nes va per tokius sabotažnikus nuo tų laikų, kai Razminas paklausė „Už kiek pardavei savo Tėvynę“ daugiau jo kalbų jutubėj aptikti beveik neteko.

Tiesiog renginio organizatoriams priklauso iniciatyva susidaryti renginio planą (pvz. kas po ko kalbės ir kiek laiko, kurlink judės kolona ir pan.) savo nuožiūrą ir, reikalui esant, prašyti pareigūnų pagalbos, kad jis būtų netrukdomas vykdyti. Tuo tarpu kažkaip nėra įprasta reikalauti iš mitingo dalyvių laiku ploti, naudoti tik oficialiai išduotą simboliką ir pan. Tiesiog tuo atveju teks susitaikyti su tuo, kad ant bačkos užlipti ir pakalbėti niekas neleis.

Taigi situacija tokia, kad yra trys pozicijos – VDU rektorius mano, kad tuose viešuose renginiuose, kuriuos VDU organizuoja Kauno centre, gali reikštis tik tie VDU darbuotojai ir studentai su kuriais iš anksto viskas yra suderinta, D. Repečkaitė ir Co mano, kad ten gali dalyvauti ir tie VDU darbuotojai ir studentais su kurie iš anksto suderintai vizijai nepritaria, na ir šiuo metu galiojantis paprotys, kad dalyvauja visi kas tik nori, tačiau jeigu tu nepritari renginio organizatoriams ir nepriklausai jokioms jų atstovaujamoms institucijoms – reikšk nepasitenkinimą kultūringai, nesistumdyk, būk blaivus (bent jau atrodyk), nelipk ant bačkos (nes ne tau ji pasatyta) ir nestauk į garsiakalbį, kai kalba tie, kurie ant bačkos stovi, priešingu atveju renginio organizatoriai kreipsis į policijos pareigūnus su prašymu užtikrinti viešąją tvarką.

Kiek teko pastarosiomis dienomis skaityti teismų praktikos, įvykio kur klausimas būtų keliamas tokiu aspektu, t.y. kaip galimas renginys renginio viduje, nesuradau. Susirinkimų įstatymo 6 straipsnis įpareigoja, kad jeigu susirinkimas mažesnis nei 15 žmonių, tuomet reikia laisva forma informuoti savivaldybės direktorių, o jei daugiau nei 15 – tuomet informuoti ne anksčiau kaip per 5 dienas, nurodyti laiką, vietą ir pan. Man nepavyko rasti atvejo, kad kas nors būtų nubaustas už tai, kad neinformavo savivaldybės administracijos direktoriaus, kad susitaręs su 4-5 savo draugais eina į kitos organizacijos rengiamą viešą mitingą.

Arba jeigu pvz. kokios 5 šeimos iš kokių Šiaulių (virš 15 žmonių), kurių vaikai mokosi VDU ne valstybės finansuojamose vietose, susiorganizuotų ir atvyktų į VDU rugsėjo 1 d. šventę su plakatais „Viską atidaviau už vaiko III-o semestro skolas“, „Rectori Magni – nupirk mums kruopų“ ir pan.? Jei teisingai suprantu, tai apsaugoti šventinę procesiją nuo tokių žmonių įsiliejimo norėtų ne tik rektorius, bet ir D. Repečkaitės chebra.

Tokiu atveju yra dar viena išeitis – nuo bet kokių pašalinių, su kuriais VDU idėjos vizija prieš renginį nebuvo suderinta, atsižvelgiant į aukštą provokacijų tikimybę, apsitverti policijos kordonais, visokiomis „Stop“ juostomis ir panašiais ženklais, aiškiai nurodančiais kur turi stovėti kitokie. Iki šiol tokia viešų renginių vedimo taktika sėkmingai naudojosi dvi visuomenės grupės – seksualinės mažumos ir tautinis jaunimas. Taigi galima tikėtis, kad neužilgo šias dvi papildys ir trečioji – VDU taip vadinama bendruomenė. Ir kaip visokio plauko tautininkai suteikė papildomas konotacijas žodžiui „patriotas“, tai įvairių VDU bendruomenininkų ir nomenklatūrininkų dėka, papildomas reikšmes įgaus žodis „atviras“.

Gal ir buvo analogiškas ginčas dėl to, kad negalima mitinguoti mitingo viduje. Iki kol ši problema neiškilo VDU apie ją net nesusimąstydavau. Taip jau atsitiko, kad kažkaip visos grupės, kurios viešai reiškia savo nuomonę, jau seniausiai yra susitaikiusios su tuo, kad vis tiek yra kažkas, kas radikaliai prieštaraus. Ne tik gėjai, lesbietės ir tautininkai, bet ir visokie paleckininkai, šiaip politiniai populistai – visiems jau aišku, kad jeigu tu net nesugebi viešo renginio metu nuryti nemalonios replikos arba nepastebėti kvailo-protingo-kandaus-buko-bilekokio-tik-tau-nepritariančio plakato, tai spręsti viešuosius reikalus tavo kinkos yra per plonos.

Teismas dėl šios studentų akcijos vyks š.m. spalio 26 d. ir aš nematau šioje byloje jokių perspektyvų kaltinančioje pusėje. Juolab, kad jei tikėti VDU rektoriumi, tokios pusės kaip ir nėra. Pačius proceso dalyvius norėčiau nudžiuginti – tos pačios dienos vakarą VDU teatro salėje (S. Daukanto g. 27) vyks diskusija „Atvira visuomenė Lietuvoje po 25 metų“, kurioje dalyvaus prof. E. Aleksandravičius, prof. L. Donskis ir kiti. Manau, bus cituojamas V. Kavolis, A. Štormas, spėju, bus aptariamas lietuvių diasporos intelektualinių paradigmų naratyvo plėtra postsovietinėje erdvėje ir traukiami į dienos šviesą tie trukdžiai, kurie mums trukdo būti atviriems šiandien.

Baigsis teismas, neskubėkit iš karto švęst, užeikit, padiskutuokit.  Juk kaip sakė kažkuris Lietuvos intelektualas, neprisimenu kuris bet tikrai sakė ir tikrai intelektualas – mums labai Lietuvoje trūksta diskusijų N klausimu. Tie laikai kai L. Donskis skundėsi, kad VDU yra įdiegtas dvarponių ir baudžiauninkų tarpusavio santykių modelis, regis, jau praėjo. Dabar nebesiskunčia. Dabar jeigu ko trūksta tai diskusijų, nes kai pagalvoji kiek dar liko visko neišdiskutuota, Lietuvos akademinio intelekto triumfas nusimato negreit.

Tags: , , , ,

Category: Uncategorized | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

5 Comments

 • Gustainis

  Labai įdomu buvo skaityt, bet vis tiek nesupratau, kodėl buvo surašytas pažeidimo protokolas, jei nebuvo pažeidimo.

  • Kreivarankis

   Ar pažeidimas buvo ar nebuvo nuspręs teismas. Iš principo dar nėra aišku koks bus jo sprendimas. Aš tik sakau, kad nematau kur čia galėtų būti pažeidimo sudėtis dėl Susirinkimų įstatymo pažeidimo. O tai, kad policininkų surašytą ATP protokolą teismas panaikina yra normali praktika ir čia ne pirmas ir ne paskutinis atvejis. Ir tai yra normalu.

 • nk

  Nu ir nesudėtingas komentaras, iš serijos “visi jūs durniai”. O tu darbą turi, supratau. Jau rimtas

  • Kreivarankis

   Darbą aš turiu. Ar rimtas tai nežinau. Šiaip darbus turi absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų, tame nėra nieko ypatingo.

Leave a Reply