Tovariščius Kong Fuzi

Oleh: Pseudohistorian
January 22, 2016

Daugelis šalių, jei tik turi tam resursų, stengiasi sukūrti kultūrinį brand recognition. Taigi Prancūzija turi Alliance française, Vokietija- Goethe-Institut, Ispanija- Instituto Cervantes, Didžioji Britanija- British Council, Kinija turi Konfucijaus institutus.

Viena iš šių įstaigų ne tokia kaip kitos.

Hu Jintao minkštosios galios politika

Konfucijaus institutai formaliai yra kalbos ir kultūros studijų centrai veikiantys kone visu pasaulio šalių universitetuose ir mokyklose. Šie centrai, pradėti kurti 2004 m. nevyriausybinės ne pelno siekiančios organizacijos Hanban, kurios tikslas- užtikrinti kinų kalbos mokymosi galimybės pasauliniu mastu.

Nevyriausybinė organizacija šiuo atveju reiškia, kad Hanban vadovauja taryba, kurios narius deleguoja 12 Kinijos vyriausybės atšakų. Be švietimo, užsienio reikalų, finansų, kultūros ir užsienio prekybos ministerijų, ten atstovaujami dar Valstybinė Radio ir TV Administracija, Valstybinė Spaudos Administracija. Likusius narius siunčia skirtingos Valstybės Tarybos atšakos (Valstybės Taryba pas kinus, tai daugmaž kaip ir pas Ministrų Taryba, bet daug, daug daugiau biurokratijos). Šio nevyriausybinio Valstybės Tarybos atstovų susirinkimo pirmininkė yra draugė Liu Yandong- Kinijos Komunistų Partijos (KKP) Centro Komiteto Politbiuro narė ir valstybės patarėja (čia aukščiau ministro).

Tiesiogiai institutų veiklai vadovauja draugė Xu Lin (toks postas jai garantuoja viceministro lygio vietą Valstybės Taryboje). Jinai yra sovietinio biurokrato archetipas pusamžės moteriškės kune, kuriai niekaip nesiseka suprasti vakarietiško žaidimo taisyklių. Pagarsėjo jinai 2014 m. tarptautinės konferencijos Portugalijoje metu, kai likus dienai iki konferencijos įsakė iš oficialios programos pašalinti puslapius, mininčius Taivano organizacijas. Pagal geriausias sovietines tradicijas įsakymas buvo duotas praėjus nepilnam mėnesiui po to kai Konfucijaus Instituto vadovybė patvirtino programą kaip tinkama spausdimui ir netgi jau po to, kai dalis jų buvo išdalinta anksčiau atvykusiems konferencijos dalyviams.

Xu Lin karjerai tai nepakenkė ir po pusmečio ji susitiko su BBC žurnalistais, kad užtikrintu, jog Konfucijaus institutai nedaro nieko nečysto, viskas gerai, iš Kinijos siunčiami dėstytojai naudojasi visomis akademinimis laisvėmis, kurioms užtikrinti sugriže jie parašo raportą apie savo veiklą (sovietmetį menantys skaitytojai šioje vietoje gali nostalgiškai atsidusti).

Sutartis su velniu (detalės neviešinamos)

Taigi, kuo konkrečiai užsiima ši šauniu moteriškiu vadovaujama organizacija?

Jeigu paklausim jų pačių- jie steigia kinų kalbos mokyklas, užtikrinančias aukščiausios prabos kinų kalbos ir kultūros studijas bent kurioje pasaulio šalyje. Tačiau jei paklausim ilgamečio Kinijos Komunistų Partijos propagandos šefoLi Changchun, tai yra reikšmingas Kinijos propagandos užsienyje įrankis. O jis tai tikrai turėju žinoti- anot Xu Lin, draugo Li Changchun nurodymai yra “Konfucijaus Instituto veiklos teorinis turtas. Mes studijavome juos praeityje ir privalom studijuoti dabar ir ateityje”.

Tarp kitko, apie Li Changchun. Jo vadovautas partinis organas vadinasi Centrinis Vadovavimo Kinijos Komunistų Partijos Kultūriniam ir Etiniam Progresui Komitetas, labiau žinomas tiesiog kaip Centrinis Vadovavimo Dvasingos Civilizacijos Statyboms Komitetas (not making this shit up). Agitpromas tyliai verkia kamputyje.

Tačiau grižkim prie Konfucijaus institutų. Primiausia, tai reikėtu pabrėžti, kad su didžiuoju Kinijos mąstytoju ši organizacija neturi ir turėt nenori nieko bendro ir Hanban veikėjai retai praleidžia progą paminėti, kad Konfucijus yra tiesiog etikėtė. Institutas gimsta, kai koks nors universitetas ar mokyklų administracija pasirašo sutartį su Hanban. Nors pati sutartis yra slapta ir visuomenei neprieinama, jos visos maždaug vienodos- Kinijos vyriausybė finansuoja kinų kalbos kursus, o universiteto bendruomenė nutyla apie Kinijos režimui nemalonius dalykus, visu pirma 3T (Tibetas, Taivanas, Tianmenis).

Beje ar minėjau, kad sutartis su Hanban yra slapta? Marshall Sahlins, Čikagos Universiteto profesorius-emeritas paviešino sutartį tarp Hanban ir jo universiteto:

Abi susitarimos pusės laikys šį susitarimą slaptu dokumentu ir be antros pusės raštiško pritarimo, ne viena pusė nepublikuos, neatskleis ir nepaviešinins, bei neleis trečiajai pusei publikuoti, atsklaisti ir paviešinti medžiagos ir informacijos kuri liečia kita sutarties pusę…“. Priedo, universitas įsipareigojo, kad Konfucijaus institutas veiks pagal abiejų šalių įstatymus.

Beje, ar minėjau, kad Hanban institutai veikia ne tik universitetų, bet ir mokyklų lygmeniu? Su tokiomis pačiomis „…abi pusės laikys šį susitarimą slaptu dokumentu…“ sutartimis? 2013 m. toks susitarimas iškilo į viešumąToronte, nors didesnis dėmesis tada teko faktui, kad dauguma apygardos mokyklos valdybos narių nebuvo informuoti apie sutartį.

Akademinė laisvė ir 3T

Be abėjo, būtu naivu manyti, kad institutų tikslas yra paversti vakarietiškus universitetus laikytis KKP generalinio kurso. Kai yra gilimybė taip daroma: 2008 m. Tel Avivo universitetas uždarė studentu parodą apie Falun Gong; 2009 m. Šiaurės Karolinos Valstijos Universitetas atšaukė Dalai Lamos vizitą- kadangi to pareikalavo šio universiteto Konfucijaus Instituto direktorius. 2013 m. Dalai Lama nebuvo įleistas į Sidnėjaus Universitetą, Kanadoje instutas 2008 m. suorganizavo protestą dėl anti-kinietiško žurnalistų ir pasiekė, kad vienas televizijos kanalas atsiprašė. Dėl reportažų apie protestų Tibete ir Sičuane slopinimą.

Tačiau netgi be tokiu ekscesų, tiesiog savo buvimų, institutai gali pasiekti visai nemažai. Kaip teigia Kolumbijos Universiteto Tibeto Studijų Centro vadovas Robert Barnett: „namie Kolumbija visada rėmė diskusijų laisvę Tibeto klausimų. Bet tarptautiniu mastu, Kolumbijos renginiuose Kinijoje… diskusijos tiesiog nėra.“

Be abėjo šalia to yra ir espionažas- Xia Yeliang, disidentas, 2013 m. pašalintas iš Pekino Universiteto, perspėjo amerikiečius apie tai kas žinantiems sovietines praktikas aišku ir be perspėjimų: Hanban akademinių delegacijų sudėtyje trynasi žmonės dirbantys visai kitoje srityje.

Kinijos espionažas ir jo mastai yra atskira ilga istorija, tačiau tokio masto šnipinėjimo- ypač pramonimio- pasaulis nematė nuo SSRS laikų. Konfucijaus institutų tinklas yra tiesiog per daug patogus, kad jo nepanaudoti ir šioje srityje. Kartais, tam kad sutaupyti tarpininkų, kiokios nors Kinijos „nevalstybinės“ kompanijos- kuria JAV vyriausybė laiko grėsmę nacionaliam saugumui- viceprezidentas įsitaiso ir Konfucijaus Institute Teksase. Ir pasitaikyk tu man taip, kad to universiteto pasididžiavamas yra bendradarbiavimas su NASA ir NanoTech Institutas.

Galėtu kilti klausimas- kas iš to universitetams? Šiaurės Karolinos incidente, Konfucijaus Instituto direktoriaus argumentas buvo „jus griaunate mūsų puikius santykius su Kinija“. Kodėl toks grasinimas suveikė?

Malda auksiniam drakonui

Atsakymą patei Hillary Clinton JAV Senato Užsienio Reikalų Komitete- Kinija į šį reikalą meta daug pinigų. Labai daug.

Iš esmės pasiulymas Hanban toks- mes atidarysim kinų kalbos centrą ir padengsim visas su jo išlaikymų susijusias išlaidas, parūpinsim dėstytojus ir viską ką reikia. Tai saldus pasiulymas daugeliui universitetu. Ir tik keli iš jų pakankamai stiprus, kad apsigintų nuo spaudimo ateinančio su milijoninemis dotacijomis. Standfordas sugebėjo atsispirti, tačiau tik dėl to, kad Hanban Standfordo reikia daug labiau, nei Standfordui- Hanban. Ne tokie galingi universitetai gali arba pašalinti nuo Pekino nepriklausomus sinologus arba mokėti už kinų kalbos kursus patys.

Kita vertus, auksiniai Hanban laikai jau baigėsi: 2014 m. gruodį Hanban klausimas buvo svarstomas JAV Atstovų Rūmuose. Į Toronto skandalą ėmė kištis saugumiečiai. Akademinė bendruomenė jau seniai siautėja it tibetiečių teroristai: Čikagos univerisitetas paskelbė neatnaujinsiantis sutarties su Hanban 2014 m. rugsėjį. Po mėnesio juo pasekė Pensilvanija. Vašingtono Universitetas (valstijos, ne sostinės) taip pat nutraukė derybas. Kanadoje du universitetai priėmė toki sprendimą metais anksčiau, kaip viena iš Kinijos atsiusta dėstytoja pasiprašė politinio prieglobsčio. Nebeliko Konfucijaus Lione ir Štutgarte. Šiais metais užsidarys ir institutas Stoholme.

Aplamai, Hanban operacija jau kaip ir paviešinta. Toronto skandalas kilo dėl pasipiktinusių tėvų protestų, o kai tarptautines infiltracijos operacijas ima analizuoti supermamytės, galima drasiai sakyti, kad gudrus planas neišdėgė.

Tačiau vis dar lieka 480 Konfucijaus Institutų veikiančių visame pasaulyje ir Hanban planai iki 2020 m. šį skaičių padvigubinti irgi nėra nepagristi.

desk

Tags: , ,

Category: Uncategorized | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

No Comments

Leave a Reply